بایگانی

  1. Homepage
  2. قیمت نایلون و نایلکس در بازار
نایلون شفاف

یکی از ویژگی های مواد نایلونی کدر بودن ظاهر آن نسبت به سایر مواد همانند و … می باشد .
به طور کل مواد LDPE که پایه اصلی تشکیل...