بایگانی

  1. Homepage
  2. نایلون گلخانه ای
نایلون کشاورزی و عریض

یکی از انواع نایلون، به نایلون کشاورزی یا نایلون عریض معروف است. این نوع نایلون فقط در بخش های کشاورزی کاربرد دارد و نمیتوان آن را در صنایعی همچون خودرو سازی مورد استفاده قرار داد.

نایلون

کامل ترین مقاله منتشر شده در اینترنت در مورد نایلون

با ما همراه باشید.