بایگانی

  1. Homepage
  2. چاپ روی نایلون
نمونه کار نایلون شفاف

نایلون شفاف

یکی از ویژگی های مواد نایلونی کدر بودن ظاهر آن نسبت به سایر موارد همانند سلفون و … است. به طور کل که ...